RESISTÈNCIA AL AGUA

La Resistència a l'aigua dels rellotges és un tema que crea confusió molt sovint. Podem veure que els rellotges són resistents a l'aigua 30m, 50m, 100m, etc. Però això vol dir que es pot bussejar amb ells a una profunditat de 30, 50 o 100 metres? No, no es pot. Aquestes dades que apareixen en el rellotge relatius a la resistència de l'aigua es refereixen a la pressió estàtica a què pot ser sotmès, no a la profunditat real a què es pot utilitzar.

Així, un rellotge amb Resistència a l'aigua de 30m ens està indicant que suporta una pressió igual a la pressió que se sent en estar estàtic en una profunditat de 30m. Però, en moure el rellotge dins de l'aigua, la pressió s'eleva molt per sobre d'una pressió de 30m, així que perfectament es pot arribar a aquesta pressió amb el mínim d'aigua.

Un rellotge que no indica cap dada numèrica i/o únicament indica "Resistent a l'aigua" significa que únicament es pot utilitzar "a prova d'esquitxades", és a dir, pot suportar esquitxades lleus i pluja, però no és apte per submergir-lo a l'aigua.

En la següent taula es resumeixen les directrius generals del nivell d'impermeabilitat que rebrà un rellotge:

Si posteriorment a la compra del rellotge ha canviat la pila, comprovi que està ben tancat i que ha passat una prova de pressió per part del rellotger per assegurar-se que segueix sent resistent a l'aigua a les dades que indica.

D'altra banda, tingui en compte que l'exposició contínua a l'aigua podria afectar la vida útil d'una corretja de cuir, i s'ha de dur a terme una cura apropiada segons les instruccions del fabricant del rellotge.